Lista aktualności Lista aktualności

Okresowy zakaz wstępu do lasu - aktualizacja

W związku z wystąpieniem znacznych uszkodzeń drzewostanów spowodowanych
huraganowymi wiatrami, które wystąpiły w dniu 09.07.2021 roku oraz 14.07.2021 roku
wprowadzam okresowy zakaz wstępu do lasu na terenie leśnictwa Rydzyny w następujących oddziałach :

Leśnictwo Rydzyny – oddziały 94 – 97, 100 - 102, 108 - 111, 114 - 115, 119 - 120, 125 - 127, 130 - 132, 134 - 136 
 

 

Mapa sytuacyjna obszarów uszkodzonych huraganowym wiatrem

 

Okresowy zakaz wstępu do lasu obowiązuje od dnia 14.04.2022 r. do 30.06.2022 r.

 

mgr inż. Marcin Król
Nadleśniczy
Nadleśnictwo Kolumna
/podpisano elektronicznie/