Lista aktualności Lista aktualności

Okresowy zakaz wstępu do lasu - aktualizacja

W związku z wystąpieniem znacznych uszkodzeń drzewostanów spowodowanych
huraganowymi wiatrami, które wystąpiły w dniu 09.07.2021 roku oraz 14.07.2021 roku
wprowadzam okresowy zakaz wstępu do lasu na terenie niżej wymienionych leśnictw :

a) Leśnictwo Rydzyny – oddziały 94 – 110, 112 – 120, 125 - 136
b) Leśnictwo Poleszyn – oddziały 79, 80, 81, 507,
c) Leśnictwo Sędziejowice – oddziały 217, 220, 318 – 319, 371 – 374,
d) Leśnictwo Luciejów – oddziały 431 – 447.

 

Mapa sytuacyjna obszarów uszkodzonych huraganowym wiatrem

 

Okresowy zakaz wstępu do lasu obowiązuje od dnia 19.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

mgr inż. Marcin Król
Nadleśniczy
Nadleśnictwo Kolumna
/podpisano elektronicznie/