Wydawca treści Wydawca treści

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w Nadleśnictwie Kolumna jest:

Zastępca Nadleśniczego Pan mgr inż. Michał Falkowski

tel. +48 43 675 42 06, +48 43 675 43 59 wew. 111

email: michal.falkowski@lodz.lasy.gov.pl