Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Podstawowym celem gospodarki łowieckiej jest zachowanie różnorodności, gospodarowanie populacjami zwierząt łownych, przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego oraz ochrona zwierzyny.

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa prowadzona jest przez Koła Łowieckie w 20 obwodach łowieckich, w oparciu o Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany dla Rejonu nr 6 Łaskiego, zatwierdzony na lata 2017 – 2027.

Jednocześnie Nadleśnictwo Kolumna prowadzi gospodarkę łowiecką w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Rydzyny, realizując założenia określone w ustawie Prawo łowieckie tj.:

  1. prowadzenie badań naukowych,
  2. prowadzenie wzorcowego zagospodarowania łowisk,
  3. hodowla rodzimych gatunków zwierząt, w celu zasiedlania łowisk,
  4. prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa.

Na terenie Nadleśnictwa Kolumna występują następujące gatunki zwierzyny:

łosie, jelenie, daniele, sarny, dziki, oraz zwierzyna drobna:

lisy, zające, borsuki, kuny, jenoty, tchórze, bażanty, kuropatwy.