Kontakt Nadleśnictwo Kolumna Kontakt Nadleśnictwo Kolumna

Siedziba Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolumna
+48 43 675 42 06, +48 43 675 43 59
wew. 114

ul. Leśników Polskich 1c

98-100 Łask

 

Biuro Nadleśnictwa czynne od pon. do pt. w godz. 7:30-15:30

 

NIP: 831-000-52-14

 

Konto bankowe:

Bank Pekao SA o/ Łask nr : 09 1240 3288 1111 0000 2807 7192

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolumna
Marcin Król
+48 43 675 42 06, wew. 111
Zastępca Nadleśniczego ds. gospodarki leśnej
Michał Falkowski
+48 43 675 42 06, wew. 113
Zastępca Nadleśniczego ds. użytkowania lasu i infrastruktury
Grzegorz Badziak
+48 43 675 42 06, wew. 122
Głowna Księgowa
Wiesława Marczak
+48 43 675 42 06, wew. 121

Inżynier Nadzoru

Mariusz Milewski
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 43 675 42 06, +48 43 675 43 59 wew. 119

Dział Gospodarki Leśnej

Karolina Felczak
Starszy Referent ds. Ochrony Lasu
Tel.: +48 43 675 42 06, +48 43 675 43 59 wew. 116
Joanna Kania
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: +48 43 675 42 06, +48 43 675 43 59 wew. 126
Ewa Olszewska
Specjalista SL ds. Stanu posiadania
Tel.: +48 43 675 42 06, +48 43 675 43 59 wew. 118
Rafał Modrzejewski
Starszy Referent ds. użytkowania lasu i gospodarki łowieckiej
Tel.: +48 43 675 42 06, +48 43 675 43 59 wew. 134

Sekretariat

Paulina Masirek
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: +48 43 675 42 06, +48 43 675 43 59 wew. 111

Dział Finansowo-Księgowy

Kinga Herman
Ksiegowa
Tel.: +48 43 675 42 06, +48 43 675 43 59 wew. 127
Magdalena Smęda
Referent ds. finansowo - księgowych
Tel.: +48 43 675 42 06, +48 43 675 43 59 wew. 127
Kamila Palinceusz - Suwald
Starszy referent
Tel.: +48 43 675 42 06, +48 43 675 43 59 wew. 117
Angelika Antoszczyk
Księgowa
Tel.: +48 43 675 42 06, +48 43 675 43 59 wew. 117

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Karolina Jagieło - Cysewska
Specjalista SL ds. obrotu drewnem
Tel.: +48 43 675 42 06, +48 43 675 43 59 wew. 125
Cezary Opólski
Specjalista ds. sprzedaży drewna
Tel.: +48 43 675 42 06, +48 43 675 43 59 wew. 115
Paweł Tomala
Starszy Specjalista SL ds. inwestycji i remontów
Tel.: +48 43 675 42 06, +48 43 675 43 59 wew. 129
Tomasz Golał
Specjalista ds. administracyjno - gospodarczych
Tel.: +48 43 675 42 06, +48 43 675 43 59 wew. 123

Stanowisko ds. Pracowniczych

Jolanta Lipska
Specjalista ds. Pracowniczych i Administracyjnych
Tel.: +48 43 675 42 06, +48 43 675 43 59 wew. 135

Posterunek Straży Leśnej

Robert Bartoszek
Komendant Posterunku Straży Leśnej, Stanowisko ds. obronności
Tel.: +48 43 675 42 06, +48 43 675 43 59 wew. 120 kom. 606 796 491
Łukasz Kapusta
Strażnik Leśny
Tel.: +48 43 675 42 06, +48 43 675 43 59 wew. 120

Ochrona Danych Osobowych

Sebastian Strzech
Inspektor ochrony danych