Wydawca treści Wydawca treści

Cennik na połów ryb

Nadleśnictwo Kolumna informuje
o możliwości zakupu pozwoleń na amatorski połowu ryb na leśnych zbiornikach wodnych

PRZED DOKONANIEM WPŁATY NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z P. Rafałem Modrzejewskim tel. 538 - 637 - 796 (w godz. 07:30-15:30 od pn. do pt.) 
W CELU POTWIERDZENIA MOŻLIWOŚCI ZAKUPU DANEGO ZEZWOLENIA
Zakup pozwolenia możliwy jest wyłącznie poprzez dokonanie przelewu na konto:
nr Bank BNP Paribas S.A. -  53 2030 0045 1110 0000 0036 0670
w tytule przelewu należy umieścić:
IMIĘ I NAZWISKO WĘDKARZA, NR KARTY WĘDKARSKIEJ
KAŻDY WĘDKARZ ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM POŁOWU RYB
NA ZBIORNIKACH WODNYCH BĘDĄCYCH W
ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA KOLUMNA
I BEZWZGLĘDNEGO STOSOWANIA SIĘ DO JEGO ZAPISÓW

§ 1

 1. Zbiornik dopuszczony jest do amatorskiego użytkowania tylko dla posiadaczy ważnego zezwolenia na połów wraz z aktualną kartą wędkarską.
 2. Sprzedaż imiennych zezwoleń prowadzi Nadleśnictwo Kolumna.
 1. Zakup zezwolenia, jest jednoznaczny z przyjęciem do wiadomości i przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu.
 2. Zezwolenie oraz aktualną kartę wędkarską należy posiadać przy sobie podczas połowu i przebywaniu na łowisku, okazywać na żądanie Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej, Policji, Państwowej Straży Leśnej i osobom upoważnionym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolumna.

§ 2

 1. Obowiązuje zakaz rozpalania ognisk, spożywania alkoholu, zaśmiecania linii brzegowej i zbiornika, wyrzucania niedopałków papierosów na brzeg lub do wody, wycinania drzew, łamania gałęzi, wjazdu pojazdów silnikowych w pobliże zbiorników wodnych, wyrzucania węgli z grillów, głośnego zachowania, płoszenia zwierząt.
 2. Zabrania się samodzielnej budowy stanowisk wędkarskich i pomostów wędkarskich, wycinania trzciny i drzew.

§ 3

 1. Wprowadza się zakaz połowu ryb na martwą lub żywą rybkę.
 2. Wprowadza się następujące wymiary ochronne ryb wybranych gatunków:
 1. okoń – 15 cm,
 2. szczupak – 45 cm,
 3. pozostałe gatunki – zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Wędkarskiego.

3. Łączna ilość złowionych przeznaczonych do zabrania ryb nie może przekroczyć 5 kg w ciągu doby.

§ 4

Pozostałe kwestie zgodnie z zapisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb stanowiący Załącznik do uchwały nr 172/IX/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 20 września 2019 r.

§ 5

Naruszenie zasad niniejszego regulaminu, w tym połów z wykorzystaniem zezwolenia wystawionego na inne nazwisko, skutkować będzie utratą wykupionego zezwolenia, o którym mowa w § 1.

 

Cennik zezwoleń na amatorski połów ryb na leśnych zbiornikach wodnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Kolumna w sezonie 2023

§ 1

Dwie wędki z brzegu całodobowo – (spinning z brzegu):

- Cały sezon – 150,00 zł brutto,

§ 2

Sezon rozpoczyna się 1 marca i kończy 31 grudnia.

 

Podczas wędkowania należy posiadać przy sobie zezwolenie, wraz z ważną karta wędkarską.
 

mgr inż. Marcin Król

Nadleśniczy

Nadleśnictwo Kolumna

/podpisano elektronicznie/