Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

W myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. lasy Nadleśnictwa Kolumna zakwalifikowane zostały do I kategorii zagrożenia pożarowego. Kategoria zagrożenia pożarowego występuje w skali od I do III co oznacza, że w lasach I kategorii występuje wysokie zagrożenie pożarowe, w lasach II kategorii średnie zagrożenie zaś w III kategorii zagrożenie małe.

Kolejnym ważnym pojęciem w ochronie przeciwpożarowej lasu jest aktualny stopień zagrożenia pożarowego. Występuje on w n/w stopniach a określany jest na podstawie parametrów wilgotności ścioły i powietrza:

-  0 stopień - brak zagrożenia

-  I stopień - zagrożenie małe

-  II stopień - zagrożenie duże

-  III stopień zagrożenie katastrofalne.

To właśnie stopień zagrożenia decyduje o wielu doraźnych działaniach służb leśnych takich jak uruchomienie patroli i dyżurów przeciwpożarowych, włącznie z zakazem wstępu do lasu. O zakazie wstępu do lasu społeczeństwo zawiadamiane jest na wiele sposobów m.in. poprzez media, internet czy tablice informacyjne ZAKAZ WSTĘPU ZAGROŻENIE POŻAROWE.

W lasach Nadleśnictwa Kolumna w poprzednim dziesięcioleciu (tj. 1998 - 2007) miało miejsce 179 pożarów, które swym zasięgiem objęły powierzchnię ponad 31 hektarów. Najczęstszą przyczyną ich powstania były podpalenia (aż 62% wszystkich przypadków), nieostrożność człowieka (w 20%), awarie linii energetycznych, nieostrożność nieletnich itp. (w 12%) a w 6% to nie ustalone przyczyny.

Aktualny stopień zagrożenia pożarowego można uzyskać klikając tutaj