Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

UŻYTKI EKOLOGICZNE

W Nadleśnictwie Kolumna jest 7 użytków ekologicznych zajmujących powierzchnię 12,87 ha. Zaliczają się do nich głównie bagna i stawy śródleśne, torfowiska,źródliska wysiękowe. Położone są na terenie leśnictw: Mogilno, Poleszyn, Luciejów i Piaski..