Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa.

POMNIKI PRZYRODY W NADLEŚNICTWIE KOLUMNA

Na obszarze Nadleśnictwa zlokalizowanych jest 25 pomników przyrody, w tym:

- Zbiornik wodny "Duża Woda" o pow. 6,12 ha - Leśnictwo Mogilno,

- 22 pojedynczych drzew:

  • 13 dębów,
  • 5 buków,
  • 2 sosna pospolita,
  • 1 wiąz szypułkowy.

-  2 grupy drzew (łącznie 46 drzew):

  • Aleja 43 daglezji zielonych - Leśnictwo Rydzyny.
  • Grupa 3 dębów, częściowo zrośniętych odziomkami, w pobliżu leśniczówki w Andrzejowie.

 

Poza gruntami Nadleśnictwa w zasięgu terytorialnym znajdują się jeszcze 224 pomniki przyrody:

- 199 pojedynczych drzew,

- 17 grup (od 2 do 15 drzew),

- 8 alei (od 13 do 78 drzew).