Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna Nadleśnictwa Kolumna

Wszystkich chętnych, chcących przyjrzeć się z bliska otaczającej przyrodzie oraz poznać tajniki lasu zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Nadleśnictwa Kolumna.

Nadleśnictwo Kolumna realizuje Program edukacji leśnej społeczeństwa, którego stałym punktem jest współpraca ze szkołami oraz ośrodkami szkolno-wychowawczymi. W ramach Programu organizowane są zajęcia, zarówno w terenie – w oparciu o istniejącą infrastrukturę edukacyjną, jak i w szkołach. W zasięgu nadleśnictwa znajduje się ponad 170 placówek edukacyjnych, z czego 72 to szkoły podstawowe. W celu uzgodnienia terminu i tematu zajęć szkoły mogą kontaktować się z biurem nadleśnictwa, jak również bezpośrednio z leśniczymi.

Oferta Edukacyjna Nadleśnictwa Kolumna obejmuje :

- Zajęcia w lesie prowadzone przez leśniczych (patrz kontakty – leśnictwa), a także przez pracowników biura Nadleśnictwa (patrz kontakty – sekretarz)  w ciekawych przyrodniczo miejscach Nadleśnictwa Kolumna – rezerwatach, szkółce leśnej, na ścieżkach przyrodniczych, na terenie Ośrodka Hodowli Zwierząt w Rydzynach,  w miejscach związanych z historią lub tematem zajęć np. znaczenie  wody w lesie, wiosna w lesie, budowa piętrowa lasu, gatunki drzew i krzewów, zasady przebywania w lesie, ochrona zwierząt i roślin

- Zajęcia w sali edukacyjnej i sali narad w biurze Nadleśnictwa oraz w salach szkół, domów kultury, gmin – zwykle w postaci prezentacji multimedialnej na temat zgodny z zainteresowaniem odbiorców np. praca leśnika, ochrona lasów, stan środowiska przyrodniczego, zimowe  dokarmianie zwierząt, lasy państwowe w twoim otoczeniu i w Polsce, drewno jako surowiec przyjazny środowisku,

-Uczestnictwo w organizacji imprez okolicznościowych na terenie zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Kolumna np. w formie wystawienia stoiska edukacyjnego, uczestnictwa w jury konkursów przyrodniczych itp. , sadzenia pamiątkowych drzew, alei, upraw leśnych, (kontakt sekretarz Nadleśnictwa)

-Współpraca ze szkołami i przedszkolami, organizacjami przyrodniczymi w prowadzeniu edukacji leśnej społeczeństwa np. organizacja wspólnych przedsięwzięć przyrodniczych, tworzenia ścieżek przyrodniczych, ogrodów dendrologicznych, akcji sprzątania świata, rajdów pieszych, rowerowych na terenach leśnych, działania związane z ochroną przyrody i środowiska, promowanie znaczenia lasów dla społeczeństwa, promowanie drewna jako wszechstronnego surowca ekologicznego

Oferta Edukacyjna Nadleśnictwa Kolumna skierowana jest do :

- Do szkół i przedszkoli, głównie leżących w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kolumna (patrz zakładka nasza praca/o nadleśnictwie/położenie)

-Do jednostek samorządu terytorialnego

-Do organizacji pozarządowych związanych z ochroną przyrody i środowiska, turystyką i rekreacją

-Do grup i osób zainteresowanych szeroko rozumianą gospodarką leśną, ochroną przyrody

 

Aby spotkać się w lesie lub w Nadleśnictwie prosimy o telefon celem uzgodnienia terminu oraz przesłanie zgłoszenia (zakładka EDUKACJA>OFERTA EDUKACYJNA> TERMINARZ, REZERWACJE) na adres e-mail: kolumna@lodz.lasy.gov.pl