Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne położone w zasięgu terytorialnym naszego nadleśnictwa zajmują łącznie 9100,00 ha.

Nadzór nad lasami prywatnymi powierzony jest Nadleśniczemu przez trzy Starostwa Powiatowe województwa łódzkiego i obejmuje powierzchnię 3072 ha, w tym:

  • powiat zduńskowolski 1 464 ha,
  • powiat łódzki wschodni 1 086 ha,
  • powiat bełchatowski 522 ha,

Na terenie Starostwa Powiatowego w Łasku, lasy prywatne zajmują powierzchnię 2940,00 ha a nadzór nad tymi lasami Starostwo sprawuje we własnym zakresie.

W sprawach dotyczących lasów prywatnych należy zgłaszać się do najbliższych leśniczych.

Doradztwo w zakresie zalesiania gruntów rolnych

Nadleśnictwo Kolumna prowadzi doradztwo w zakresie zalesiania gruntów rolnych dla rolników zalesiających lub zamierzających zalesiać swoje grunty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Doradca zalesieniowy:

  • Joanna Kania

Kontakt z doradcą pod numerem telefonicznym: (043) 675-42-06 lub 43 675-43-59 wew. 126