Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Na terenie Nadleśnictwa Kolumna występuje:

PARK KRAJOBRAZOWY MIĘDZYRZECZA WARTY I WIDAWKI

Obejmuje swym zasięgiem część Leśnictwa Sędziejowice i Luciejów o powierzchni 204 ha.


Czytaj więcej