Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu obejmuje pozyskanie, zrywkę i wywóz drewna oraz użytkowanie uboczne.

Pozyskanie drewna prowadzi się w oparciu o zatwierdzony Plan Urządzania Lasu. Użytkowanie lasu wykonywane jest pod kątem hodowlanych i sanitarnych potrzeb drzewostanów przy zastosowaniu następujących cięć:

- Rębni zupełnych i złożonych, których celem jest przebudowa drzewostanów między innymi z jednogatunkowych monokultur na wielogatunkowe oraz zastępowanie starszych pokoleń młodymi .

- trzebieży o charakterze pozytywnym (selekcyjnych) i negatywnym (sanitarnych). Celem zabiegów pielęgnacyjnych - hodowlanych jest stworzenie optymalnych warunków i rozwoju dla poszczególnych gatunków drzew.

- usuwanie posuszu, wywrotów i złomów w każdym wieku drzewostanu w ramach użytkowania przygodnego.

Głównym gatunkiem lasotwórczym na terenie Nadleśnictwa Kolumna jest sosna, która stanowi 85 % pozyskanych sortymentów drzewnych, brzoza 4 %, dąb 6%, olcha 3,5 %, pozostałe gatunki 1,5 %.

Roczny rozmiar pozyskania drewna - etat obejmuje masę drewna do wycięcia we wszystkich klasach wieku drzewostanów oraz we wszystkich kategoriach cięć. W Nadleśnictwie Kolumna średnioroczny etat użytkowania wynosi 87 542 m3 grubizny, w tym:

- w drzewostanach rębnych – 56 102 m3

- w drzewostanach przedrębnych – 31 440 m3

Informacje na temat sprzedaży drewna można uzyskać w biurze nadleśnictwa lub pod numerem telefonu 0-43 675-42-06 wew. 115.