Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

  1. Obszar Chronionego Krajobrazu Środkowej Grabi o powierzchni całkowitej 6558 ha, pow. gruntów Nadleśnictwa 2941,01 ha. Położony jest na terenie leśnictw: Dobroń, Kopyść, Sędziejowice i Luciejów.
  2. Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni całkowitej 29390 ha, pow. gruntów Nadleśnictwa 14,66 ha. Swoim zasięgiem obejmuje fragment Leśnictwa Piaski.