Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa Kolumna znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji łódzkiej oraz dużych miast: Pabianic, Łasku, Sieradza i Zduńskiej Woli co wpływa na dużą penetracje lasów przez ludność.

Charakterystycznym elementem Nadleśnictwa Kolumna jest to, że w obrębie Rydzyny występują różnorodne drzewostany z dużym udziałem gatunków liściastych, zaś w obrębach Kolumna i Zduńska Wola występują uboższe siedliska - drzewostany sosnowe z niewielkim udziałem gatunków liściastych.

Lesistość czyli stosunek powierzchni zajmowanej przez lasy do powierzchni ogólnej w Nadleśnictwie Kolumna wynosi 21,29%.

Największą lesistością charakteryzuje się powiat sieradzki (w granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa), gdzie wynosi 30,24% i powiat pabianicki z 29,92%., natomiast najmniejsza lesistością występuje w powiecie piotrkowskim i przyjmuje ona wartość 8,69%.
Oprócz dużych kompleksów leśnych takich jak: lasy w okolicy Tuszyna, Rydzyn, Dłutowa, Dobronia, Sędziejowic i Sieradza, znaczną część powierzchni leśnej nadleśnictwa stanowią drobne kompleksy leśne położone wśród lasów prywatnych lub terenów rolnych.

Lasy Nadleśnictwa Kolumna położone są w VI Krainie Małopolskiej, w środkowej części dzielnicy Sieradzko-Opoczyńskiej, w mezoregionie Sieradzko-Łódzkim.

Teren mezoregionu znajduje się w naturalnym zasięgu występowania głównych lasotwórczych gatunków drzew takich jak:

- sosny pospolitej,

- świerka pospolitego,

- jodły pospolitej,

- buka zwyczajnego.

Teren Nadleśnictwa Kolumna stanowią rozległe równiny peryglacjalne z rozsianymi wyspowo obszarami wydmowymi, gdzie rozpiętość wzniesień ponad poziom morza kształtuje się na poziomie 130-280m. Lasy Nadleśnictwa Kolumna znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji łódzkiej oraz dużych miast takich jak: Pabianice, Łask, Sieradz i Zduńska Wola.

Specyfiką lasów w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kolumna (podzielonego na trzy obręby jest to, że obręb Rydzyny charakteryzuje się różnorodnością drzewostanów - z dużym udziałem gatunków liściastych, kiedy zaś w obrębach Kolumna i Zduńska Wola występują uboższe siedliska - głównie drzewostany sosnowe z niewielkim udziałem gatunków liściastych.