Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu określa całokształt zasad i reguł postępowania mającego na celu prawidłowe kierowanie procesami lasotwórczymi zgodnie z produkcyjnymi i pozaprodukcyjnymi zadaniami gospodarki leśnej.

Hodowla lasu jest również gałęzią gospodarczej działalności leśnej, która pozwala zaspokoić potrzeby gospodarki narodowej przez możliwie wysoką i wartościową „produkcję drewna" przy oszczędnym nakładzie środków. Głównym celem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących i kształtowanie nowych z respektowaniem warunków i procesów naturalnych przez:

  1. Kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu oraz przyjaznych powiązań lasów i gospodarki leśnej z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  2. Stopniowe osiąganie stanów równowagi w ekosystemach leśnych;
  3. Zapewnianie produkcji drewna i innych użytków.

Równocześnie hodowla lasu obejmuje metody i techniki odnawiania, pielęgnowania lasu oraz jego zalesiania i opiera się na szerokich podstawach przyrodniczych, w tym na podstawach ekologicznych.