Lista aktualności Lista aktualności

Restytucja Cisa w Nadleśnictwie Kolumna

W dniu 12 października 2022 roku w ramach Programu Restytucji Cisa w sąsiedztwie Rezerwatu Molenda w Gminie Tuszyn uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z Tuszyna i tuszyńskiego Liceum wraz z opiekunami posadzili 500 sztuk cisów. Wydarzenie patronatem objął Pan Piotr Cieplucha – Wicewojewoda Łódzki.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi rozpoczęła w roku 2016 Regionalny Program Restytucji Cisa przewidziany na lata 2016 – 2030. Do końca trwania programu w lasach nadzorowanych przez RDLP w Łodzi wysadzonych zostanie 60 tys. sztuk tego gatunku.

Obecnie cis pospolity podlega częściowej ochronie gatunkowej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Został również umieszczony jako gatunek zagrożony w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin z 2001 roku.

W programie restytucji cisa biorą udział wszystkie nadleśnictwa wchodzące w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Celem programu jest stworzenie w każdym nadleśnictwie powierzchni cisowych wzbogacających lokalną florę, stanowiących ostoję z której gatunek ten będzie mógł dalej rozprzestrzeniać się wśród naszych lasów. Cis odpłaci to z nawiązką. Drewno cisa to nie tylko wartościowe drewno, aktualnie bez znaczenia gospodarczego jako gatunek chroniony, ale także doskonały surowiec dla przemysłu farmaceutycznego. Z cisów izolowane są substancje, z których produkuje się preparaty przeciwnowotworowe (używane m.in. przy leczeniu raka piersi, jajników, płuc czy mózgu).

Drewno cisa jest bardzo twarde, sprężyste, trwałe, bardzo trudno łupliwe i trudno zapalne. Ma świetne właściwości mechaniczne i techniczne. Kiedyś było cenionym surowcem, z którego wykonywano łuki, kusze, naczynia oraz wykorzystywano budownictwie. To właśnie nieustannie rosnący popyt na drewno cisowe przyczynił się do ostatecznego przetrzebienia populacji tego wyjątkowo wolno rosnącego i trudno odnawiającego się gatunku.

Cis był tak intensywnie wycinany, do tego stopnia że prawie znikł z polskich lasów, dlatego już w 1423 roku został objęty ochroną przez króla Władysława Jagiełłę na mocy statutu warckiego. Miało to na celu uchronić cisa przed plądrowniczym wykupem handlarzy i agentów gdańskich, skupujących na zlecenie Krzyżaków drewno cisowe do celów militarnych.