Lista aktualności Lista aktualności

nabór na stanowisko podleśniczego

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolumna

ogłasza zewnętrzny nabór

na stanowisko podleśniczego


I. Podstawa prawna
Pismo Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 05.09.2022 roku (zn. spr. GK.013.127.2022), dotyczące prowadzenia spójnej polityki kadrowej, Zarządzenie Nr 28/2020 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zasad naboru i wprowadzenia regulaminu rekrutacji wewnętrznych na wakujące stanowiska w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi (zn. spr. DO.1101.36.2020), zarządzenie nr 34/2024 z dnia 09.05.2024 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolumna w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podleśniczego.


II. Organizator naboru
Nadleśnictwo Kolumna
ul. Leśników Polskich 1c, 98-100 Łask
tel. 43 675 42 06
e-mail: kolumna@lodz.lasy.gov.pl

 

VIII. Termin i miejsce składania ofert
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Kolumna, ul. Leśników Polskich 1 c, 98-100 Łask, w terminie do dnia 14 czerwca 2024 roku, do godz. 15:00, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podleśniczego w Nadleśnictwie Kolumna, a w lewym górnym rogu koperty należy zamieścić imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny kandydata.

 

Szczegóły w załączniku.