Asset Publisher Asset Publisher

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne położone w zasięgu terytorialnym naszego nadleśnictwa zajmują łącznie 9100,00 ha.

Nadzór nad lasami prywatnymi powierzony jest Nadleśniczemu przez sześć Starostw Powiatowych województwa łódzkiego i obejmuje powierzchnię 6160,00 ha, w tym:

  • powiat pabianicki 1 475 ha,
  • powiat zduńskowolski 1 422 ha,
  • powiat łódzki wschodni 1 020 ha,
  • powiat bełchatowski 562 ha,
  • powiat sieradzki 439 ha,
  • powiat piotrkowski 1 242 ha.

Na terenie Starostwa Powiatowego w Łasku, lasy prywatne zajmują powierzchnię 2940,00 ha a nadzór nad tymi lasami Starostwo sprawuje we własnym zakresie.

W sprawach dotyczących lasów prywatnych należy zgłaszać się do najbliższych leśniczych.

Doradztwo w zakresie zalesiania gruntów rolnych

Nadleśnictwo Kolumna prowadzi doradztwo w zakresie zalesiania gruntów rolnych dla rolników zalesiających lub zamierzających zalesiać swoje grunty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Doradcy zalesieniowi:

  • Joanna Kania

Kontakt z doradcami pod numerem telefonicznym: (043) 675-42-06 lub 43 675-43-59 wew. 126
Doradcy zalesieniowi udzielają informacji po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.