Lista aktualności Lista aktualności

Przystąpienie do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kolumna na lata 2026 – 2035

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi
zawiadamia o:


1. Przystąpieniu do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kolumna na lata 2026 – 2035 wraz Programem Ochrony Przyrody i Prognozą Oddziaływania tego planu na Środowisko.


2. Zwołaniu na dzień 20 października 2023 r., o godz. 9:00, w Hotelu & Restauracji Dzikie Wino ul. Józefa Hallera 79, Wiewiórczyn, 98-100 Łask – posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP).


3. Celem KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.

Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach Nadleśnictwa Kolumna do uczestniczenia w posiedzeniu KZP.

Ze względów organizacyjnych, osoby i instytucje zainteresowane
uczestnictwem w ww. posiedzeniu proszone są do zgłoszenia udziału w nadleśnictwie, w sposób: pisemny, telefoniczny lub pocztą elektroniczną, najpóźniej do dnia 16 października 2023 r.


Z poważaniem,
mgr inż. Marek Miścierewicz
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Łodzi