Lista aktualności Lista aktualności

Osnuja gwiaździsta - okresowy zakaz wstępu do lasu

Z dniem 14.06.2022 roku wprowadzam okresowy zakaz wstępu do lasu z powodu wykonywania chemicznego zabiegu ratowniczego przeprowadzanego techniką naziemną na zagrażającą trwałości lasu obecność larw osnui gwiaździstej na terenie Nadleśnictwa Kolumna.

Zabieg zwalczania larw osnui gwiaździstej wykonany zostanie na powierzchni około 75 ha w niżej wymienionych lokalizacjach:
- Leśnictwo Rydzyny – powierzchnia ok. 23 ha w oddz. 135, 136
- Leśnictwo Mogilno – powierzchnia ok. 52 ha w oddz. 121, 122, 123, 128, 129
 

Mapa sytuacyjna obszarów objętych zabiegiem w załączeniu.

 

Okresowy zakaz wstępu do lasu obowiązuje od dnia 14.06.2022 roku do dnia 08.07.2022 roku.

 mgr inż. Marcin Król
Nadleśniczy
Nadleśnictwo Kolumna
/podpisano elektronicznie/