Lista aktualności Lista aktualności

Certyfikat PEFC

W grudniu 2023 roku oraz styczniu 2024 roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi został przeprowadzony audyt gospodarki leśnej w systemie PEFC przez zespół audytorów z Urzędu Dozoru Technicznego.

Audyt został przeprowadzony w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi oraz w wytypowanych przez audytora nadleśnictwach tj.: Radomsko, Bełchatów, Gostynin, Kutno i Łąck.

Podczas audytu nie stwierdzono niezgodności, a w jego wyniku naszej Dyrekcji został przyznany kolejny certyfikat o numerze:

CSL/1266/2024

w zakresie „Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi”.

Integralną częścią przyznanego certyfikatu jest załącznik z subcertyfikatami dla wszystkich 19 nadleśnictw łódzkiej Dyrekcji.

Okres ważności od 13.01.2024 r. do 12.01.2027 r.

Dokument wraz załącznikiem dostępny pod adresem: https://www.lodz.lasy.gov.pl/certyfikaty