Wydarzenia Wydarzenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Termomodernizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego leśniczówki Mogilno

,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego

leśniczówki Mogilno’’

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA KWOTY PRZEZNACZONEJ  NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Termomodernizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego leśniczówki Mogilno.

 

Działając na podstawie art. 222 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) –Zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi: 400 000,00 zł

 

 


Odbudowa zbiorników i budowa nowych urządzeń wodnych na terenie Nadleśnictwa Kolumna

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Lista przetargów Lista przetargów

Powrót

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Termomodernizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego leśniczówki Mogilno

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Termomodernizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego leśniczówki Mogilno

,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego

leśniczówki Mogilno’’

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA KWOTY PRZEZNACZONEJ  NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Termomodernizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego leśniczówki Mogilno.

 

Działając na podstawie art. 222 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) –Zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi: 400 000,00 zł