Asset Publisher Asset Publisher

Lądowanie w Afryce

W lipcu badacze z Uniwersytetu Łódzkiego (Bartosz Janic i Piotr Zieliński) obrączkowali pisklęta bociana czarnego w Nadleśnictwie Kolumna. Bociany czarne w Nadleśnictwie Kolumna na Facebooku: https://www.facebook.com/Nadlesnictwo.Kolumna/

Poza aluminiowymi obrączkami Stacji Ornitologicznej PAN dwa pisklęta zostały dodatkowo wyposażone w logery GPS/GSM. 

26 września jeden z młodych bocianów czarnych z Nadleśnictwa Kolumna w samo południe przeleciał nad Zatoką Sueską i tym samym wleciał do Afryki. Łącznie tego dnia leciał 11 h bez przerwy. Przeleciał 441 km i jako pierwszy z grupy 15 bocianów z logerami z lasów RDLP w Łodzi przyleciał z Europy przez Azję Mniejszą do Afryki. 

Fascynujący, cenny pod względem naukowym i edukacyjnym, materiał z obserwacji gniazd, na bieżąco można obserwować w Serwisie Facebook:

https://www.facebook.com/LasyPanstwoweLodz/

https://www.facebook.com/WydzialBiOS

https://www.facebook.com/wfosigw.lodz